Tags

* Phiên họp CP tháng 5: Thực hiện 8 nhóm giải pháp nhằm: kiểm soát lạm phát năm 2011 ở mức 15%, tăng trưởng GDP đạt 6%, bội chi dưới 5%, nhập siêu không quá 16% kim ngạch XK, tiết kiệm chi 10%. (Riêng lạm phát, các mục tiêu trước: tháng 4, tháng 3). Trích nhóm thứ 1:

Điều hành chính sách tiền tệ linh hoạt, ưu tiên cho sản xuất. Chú ý kiểm soát nợ xấu ngân hàng, nhất là nợ xấu liên quan tới bất động sản. Điều hành lãi suất theo mục tiêu kiềm chế CPI dưới 15%. Tiếp tục kiểm soát chặt và quản lý được tỷ giá ngoại tệ và vàng….bảo đảm tốc độ tăng trưởng tín dụng năm 2011 dưới 20%, tăng tổng phương tiện thanh toán khoảng 15-16%.

* Mid-CG: Việt Nam đã vượt qua được giai đoạn khó khăn nhất, nên duy trì triệt để thực hiện NQ 11 hướng đến thực hiện đạt 3 chỉ tiêu về Lạm phát (dưới 1 con số), xóa bỏ chênh lệch tỷ giá và tăng dự trữ ngoại hối lên mức 2,5 tháng nhập khẩu. Đồng thời nỗ lực chống tham nhủng, minh bạch hóa để thu hút đầu tư (tăng giải ngân FDI, thu hút ODA,..)

* Trên FT, một bài viết đang chú ý theo dòng hội nghị CG giữa năm: Trong đó nhấn mạnh tầm quan trọng của NQ 11 – cần duy trì thực hiện triệt để. Điểm “khen” NQ11 là kịp thời với việc thắt chặt tiền tệ, tài khóa và chống Dollar hóa. Tỷ giá đã giảm, lợi suất TP trên trường quốc tế giảm, và đánh tình hình hiện tại là tương đối ổn trở lại (sau khả năng suy thoái kinh tế) niềm tin vào tiền Đồng được cũng cố.

Tuy nhiên, đánh giá khả năng duy trì thực hiện triệt đễ NQ11 này không phải là dễ dàng và tránh tuyên bố “thắng lợi quá sớm” trong cuộc chiến này bởi vì vấn đề lợi ích (các tập đoàn nhà nước) và chính trị. Cũng như nghi ngờ về năng lực điều hành theo kiểu “hở đâu vá đó”.

———-

Như vậy, việc giảm chỉ tiêu tăng trưởng GDP trong năm cũng như nâng cao trần lạm phát là thực tế như là phát súng lệnh thực hiện triệt để cắt giảm đầu tư công, đầu tư từ vốn ngân sách, cải tổ DN SOEs. Nữa cuối năm nay sẽ là thời gian tập trung dành cho Chính sách tài khóa thắt chăt. Điều này cũng bắt đầu bằng một cú “hích” với những nhân sự mới, tinh thần mới sau khi Bầu cử và họp bầu Thủ tướng, Chủ tịch nước cũng như nội các trong tháng tới. CS ổn định vĩ mô và kiềm chế lạm phát thực hiện theo một quá trình vài năm chứ không mang hơi hướng ngắn hạn như khi mới ban hành.

Advertisements