Tags

Một poll của của Vietstock cho lạm phát năm nay. KQ thăm dò Lạm phát năm nay: dưới 13% là 38,85% ý kiến, từ 13 – 16% là 16,69%; từ 16 – 19% là 22,31% và trên 19% là 22,15%.

[Bài viết không làm tôi chú ý, nhưng] Tôi thích comment của một độc giả: “Theo tôi thì làm công tác dự báo là dễ nhất, ai cũng có thể dự báo được, thậm chí bà bán rau ngoài chợ đôi khi còn dự báo chính xác hơn vì họ có thực tế”!

Xem thêm bài này: Phiếm đàm dự báo lạm phát (Vneconomy)

Tôi cũng …dũng cảm làm mr. Dự ở mức 19.25 – 19.5% (YoY) tại cuối năm nay.

Advertisements