Tags

Thông tư 74 ra đời phần nào đó như cái phao cứu sinh cho TTCK trong giai đoạn này. Tuy nhiên, nhìn chung, điều quan trọng vẫn là cơ chế giám sát quản lý cũng như tạo ra được sự minh bạch và lành mạnh (quan trọng thứ nhất) (như margin, trusting) hơn là những cơ chế mang tính kỹ thuật như mua/bán cùng phiên, margin hay nhiều trading account, bởi nó chỉ là hình thức hợp thức hóa. Dù gì, kỳ vọng hợp thức hóa này có thể tăng thanh khoản cho thị trường, đây là điểm quan trọng thứ 2. Nhưng vế quan trọng còn lại là chất lượng công ty listed cũng như sự over diluted một cách quá dễ dãi! Toàn văn TT74 (via VinaCorp).

Advertisements