Tags

, , ,

Tín hiệu? Lãi suất thị trường giảm, thanh khoản tốt, đấu thầu trái phiếu thành công hơn (tỷ lệ bid to cover và winning ratio cao hơn hẵn trong tháng 5) cung tiền có tăng hơn (đến tháng 4 chỉ tăng 0.98%, nhưng đến tháng 5 đã tăng lên gần 1.6%).

Dẫn dắt: Lãi suất tái cấp vốn trước đây cao hơn OMO nhưng rất thấp so với huy động và cả liên ngân hàng, nhưng gần đây lại “bất ngờ” thấp hơn lãi suất OMO trong tình cảnh khó khăn này. Nếu như trước đó, LS OMO cao thấp hơn thì được cho là “ép” mua bonds, nhưng rõ ràng, cho dù ép, thanh khoản của hệ thống cũng không cho phép làm điều này, chỉ là cuộc chơi của các NHTM lớn. Nhưng hiện tại, Tái cấp vốn có thể đẩy mạnh với giá rẽ, OMO linh hoạt với lượng tiền bơm/rút hài hòa (cộng với mua USD và bond đáo hạn – NHTM lớn). Đồng thời nâng trần LS đấu thầu TPCP lên khá “đẹp”. Liệu, tiền từ Tái cấp vốn (và kênh mua USD) lại vào TPCP rồi TPCP lại vào OMO và lại có tiền! Thích hợp: mặt bằng LS có thể sẽ thấp hơn, thanh khoản và vốn cung ứng dài hơn, cơ sở Bond/M2 tốt hơn do đó điều hành CSTT sẽ linh hoạt và hiệu quả hơn. Nhưng có thể đi ngược lại chủ trương Chính sách thắt chặt cả tài khóa và tiền tệ (tức là easing ra một phần nào đó đã làm về mặt CSTT). Dù gì, trong ngắn hạn vẫn tốt cho thị trường đang bị “rút” thanh khoản khô cạn này! Nhưng có lẽ SBV (và BTC) sẽ kiểm soát ở con số, Bond phát hành hiện tại mới chỉ chưa đầy khoảng 30% kế hoạch, cung tiền đang ở mức rất thấp và đó là cơ sở cho phép làm điều này. Một mủi tên trúng nhiều đích. Quả là linh hoạt hơn nhiều!

———-

Hiện tượng Chính phủ (BTC) tài trợ cho hoạt động (đầu tư, chi tiêu hay kích thích kinh tế) bằng việc issue bond với một LS nào đó (thường là rẽ do hậu thuẩn bởi NHNN) rồi sau đó, NHNN sẽ bơm tiền ra lại thông qua việc Tái cấp vốn, Tái chiết khấu hay qua thị trường OMO bằng chính lượng TPCP mà BTC vừa phát hành làm tăng cung tiền gọi là “in tiền” hay còn gọi là Monetizing Debt (Money).