Tags

Người ta không thấy gì cả phía sau ánh đèn sáng lóa. Nghĩ cũng hài, cũng thực tế và cũng phương Tây…[Đọc cho biết!] Phía sau bộ mặt bầu cử dân chủ ở phương Tây (Nhân dân)

[Gần hết nhiệm kỳ rồi!] “Rốt cuộc cực chẳng đã, Nhà Trắng phải công bố Giấy Khai sinh của Obama, xác nhận ông sinh ra tại Hawaii. Người to mồm nhất nói Giấy Khai sinh ấy không tin cậy chính là Donald Trump, một trùm truyền thông Mỹ, mới đầu định ứng cử Tổng thống sau lại thôi.” 🙂

Advertisements