Tags

, , , ,

[Lại là Thông tư 13!] SBV tiếp tục ban hành Thông tư 13 hôm 31/5 về việc bán ngoại tệ cho các TCTD kể từ ngày 1/7/2011. Các công ty phải bán ngoại tệ là các Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty nhà nước bao gồm cả các doanh nghiệp thành viên có vốn nhà nước trên 50% theo quy định tại Luật doanh nghiệp năm 2005 và không phải là TCTD. Nguồn ngoại tệ phải bán cho TCTD:

  1. Ngoại tệ trên tài khoản tiền gửi ngoại tệ có kỳ hạn và không kỳ hạn của Tổ chức gửi tại TCTD được phép tại thời điểm ngày 01/07/2011;
  2. Ngoại tệ thu được từ nguồn thu ngoại tệ hợp pháp (trừ các nguồn thu từ giao dịch vốn) của Tổ chức phát sinh từ ngày01/07/2011.

Đồng thời, SBV cũng quyết định nâng DTBB USD thêm 1% lên 7% (nhỏ hơn 12 tháng) và 5% (từ 12 tháng trở lên). Điều này là nằm trong dự đoán.

Sẽ tiếp tục Supply side shock như đợt vừa rồi. Nhưng như vậy là hợp lý rất tốt cho thị trường và vĩ mô, đồng thời tạo tiền đề để tiến đến quan hệ mua/bán USD thay cho vay/gửi, cũng làm giảm khả năng găm giữ USD và tăng cung USD cho việc phục vụ các mục đích khác, trong đó có nâng cao dự trữ ngoại tệ. Có lẽ sớm muôn cũng thực hiện luôn cách ép “quyền lợi” bằng cách giảm lãi suất tiền gửi USD đối với các nhân xuống mức thấp hơn nữa so với hiện tại (3%). Bởi, đối với các tổ chức kinh tế, hiện tiền gửi USD tại TCTD chỉ được lãi suất không quá 1%. Việc tăng DTBB USD sẽ làm interest rate spread giữa huy động và cho vay tăng lên, từ đó LS cho vay USD đủ cao nhằm kìm giảm một phần tăng tín dụng ngoại tệ (tín dụng ngoại tệ đến 20/5 đã tăng 18.87% trong khi tín dụng VND tăng 2.77% so với đầu năm)

Tuy nhiên, việc bán USD sẽ cần một lượng tiền VND tương đối lớn đối ứng, và như vậy sẽ tiếp tục kịch bản như SBV đã thực hiện trong đợt vừa rồi. Việc này cũng giải tỏa phần nào áp lực các tổ chức kinh tế rút VND về sử dụng dẫn đến tiền gửi VND của tổ chức giảm trong tháng 5 (tiền gửi cá nhân, tiết kiệm tăng) khi họ chưa có nhu cầu sử dụng sẵn.

Nhìn chung, SBV sẽ gom hết USD và chuyển sang một phương tiện thanh toán là VND (lúc này điều hành CSTT sẽ dễ dàng hơn J) Tất nhiên là nâng cao niềm tin vào VND.

Hôm nay tỷ giá liên ngân hàng USDVND về mức thấp.
————

Updated: 02/06/2011, vậy là như đã nói ở trên, SBV lại giảm tiếp trần huy động USD xuống ở mức 2%/năm đối với cá nhân và 0.5%/năm đối với TCKT bằng việc ban hành Thông tư 14/2011/TT-NHNN. Việc giảm này, mục đích cũng như lần trước.

Updated: 03/06/2011, Supply sock! Ép cung, tỷ giá USD/VND tiếp tục hạ nhiệt? (VnEconomy)

Advertisements