Tags

Hôm qua Thời sự trên VTV “khen” NHNN đã điều hành CSTT linh hoạt, không phát hành Tín phiếu rút tiền về sau khi mua 1 tỷ USD. Sự linh hoạt đảm bảo thanh khoản và lãi suất cho hệ thống, đồng thời đảm bảo cung tiền và cung tín dụng trong mục tiêu cho phép là thích hợp. Đặc biệt, trong vòng 1 tháng qua, LS trên TT Liên NH đã giảm mạnh, thanh khoản hệ thống NHTM được cải thiện rõ rệt, điều này đã phần nào tác động tích cực đến Thị trường tiền gửi trong dân cư và tiếp đó là LS cho vay nền kinh tế.

NHNN nên linh hoạt trong việc “giải khát” cho hệ thống NHTM để họ có thể vượt qua khó khăn và từ từ cân đối được dòng tiền của mình trong quá trình thực hiện CSTT thắt chặt. Đó có thể là bài học kinh nghiệm từ năm 2008

Capture tình hình điều hành linh hoạt thông qua hoạt động TT OMO trong hơn một tháng qua (source TR, double click for large graph):

Có thể thấy, nhu cầu vốn trên OMO đã không còn lớn trong tuần cuối tháng năm khi mà tỷ lệ Bid to cover ratio khá thấp (có ngày thấp hơn 1, tức là nhu cầu vay – bán kỳ hạn GTCG của NHTM nhỏ hơn khối lượng bid trong ngày của NHNN). Cũng qua đó, tình hình bơm/rút khá linh hoạt theo nhu cầu của hệ thống. Trong hơn hai tuần qua, khoảng 40 nghìn tỷ đồng được SBV rút về.

Advertisements