Tags

TT hôm nay có phiên giao dịch hết sức kịch tính, có lẽ tính kịch tính này thôi đủ đưa NĐT chuyển tâm trạng (bi quan sang lạc quan!!!) – Nhưng liệu đã có ánh sáng cuối đường hầm? Chưa nói được điều gì! Vol tiến triển tương đối tích cực, nhưng cần theo dõi (test) thêm vài phiên.Trong khi đó, các yếu tố cơ bản chưa có gì hỗ trợ!

Nhưng, TTCK luôn đi trước!

Advertisements