Tags

,

Diễn biến chạy đua lãi suất, ít nhiều ý kiến và từ đó là nguyên nhân đổ về phía các NHTM nhỏ. NHTM nhỏ thì chịu nhiều thiệt thòi trong huy động vốn, lãi suất cao là giải pháp cuối cùng. Hạn chế nhất là thanh khoản không được hỗ trợ mạnh qua OMO khi không “chèn chân” nỗi. Theo phán đoán của tôi, đợt giảm LS liên NH lần này còn có phần SBV đã nhận ra được “ngòi nổ” này, có thể, SBV đang đẩy mạnh hỗ trợ các NHTM nhỏ thông qua Tái cấp vốn và Tái chiết khấu. Theo tôi, thì có thể là vừa về LS (thấp hơn) vừa đẩy mạnh khối lượng. Không giống như OMO (“khớp lệnh” tự động và tùy thuộc nhiều vào khối lượng GTCG như TPCP cầm cố), hoạt động Tái cấp vốn, SBV sẽ xem xét và cấp riêng lẽ cho từng NHTM nhỏ này (bằng cách cầm cố bộ hồ sơ tín dụng tốt)

Vừa rồi, SBV tăng LS trên OMO, nhưng không phải không vô cớ khi quyết định không tăng LS Tái cấp vốn và tái chiết khấu.

Đây là có thể là giải pháp hợp lý hỗ trợ NHTM nhỏ trong hoàn cảnh hiện tại. Giảm phần nào “ngòi nỗ” chạy đua lãi suất.

Advertisements