VNIndex có phiên giảm mạnh 15.05 điểm (~ 3.48%) và là phiên giảm thứ 8 liên tiếp, xuống mức 417.82 điểm, thấp nhất kể từ 21/6/2009. (Double click for larger)

HNXIndex tiếp tục tạo đáy mới 74.50 điểm (giảm 2.48 điểm ~ – 3.22%).

Advertisements