Tags

Mới phát hiện được một add-in được sử dụng trong excel, word hay pp để presentation thêm sinh động. Sparkline là một information mini-graphic thể hiện sự biến động một số chỉ tiêu trong quá khứ như Revenues, cost, các chỉ số tài chính hay giá (price) của các công ty.

Download về và chạy setup, sau đó vào trong Tool/add-in của excel để vẽ. Chọn source là các số liệu quá khứ (quét các cell chứa số liệu 8 kỳ của công ty đó), target chính là cell muốn thể hiện chart này. Có thể chọn dạng bar hay dạng line hay dạng win/loss,…và tuỳ chỉnh màu sắc.

Ví dụ: biến động Revenues và Price của các công ty trong 8 quý và 8 days vừa qua. Tôi được chart như bên dưới, số màu gạch đứng đầu chính là Revenues hoặc giá của cách đây 8 quý, số màu xanh lá cây đứng sau chart là Revenues/price của quý/ngày gần nhất. Số trong ngoặc là cao nhất và thấp nhất, cái “mủi tên” chính là xu hướng biến động, “nt” là không xác định xu hướng (no trend) Tôi chọn giá trị lớn nhất có màu xanh lơ.

Ngoài ra, còn có SparkTicker để bạn tạo ra các Ticker – mã công ty (với chart) chạy theo biến động giá trên màn hình. Có thể download dùng thử ở đây.

Advertisements