Tags

, ,

Một bài viết về cơ hội đầu tư vào VN đăng trên Seekingalpha. Một bài đánh giá ở nhiều khía cạnh về vấn đề vĩ mô của Việt Nam hiện tại. Trong ngắn hạn là khá rủi ro (lạm phát và lãi suất cao, nền kinh tế dễ tổn thương), tuy nhiên, với tầm nhìn trung dài hạn, VN đang có ưu thế hấp dẫn của một nước đang phát triển với nhiều lợi thế nhất định! Đồng thời giới thiệu thêm quỹ ETFVNM để đầu tư!

Về rủi ro:

There is a risk that the price spike hurts economic growth by breaking business models that are sensitive to a rise in prices; at the margin, there are geopolitical risks from consumer dissatisfaction with rising prices. Then of course there are the policy risks: When you drive up interest rates too high, you’re basically operating on the premise of forcing a recession in order to pull price pressures back.

Về triển vọng, nhìn chung như nói ở trên! (Thấy thế nào? bởi như một ý kiến, có bao nhiêu % của cái triển vọng ấy – nhìn mấy cái chart ấy – phản ánh vào TTCK hiện tại!!! Hay đã bị bào mòn!)

Dù sao xem như một cách nhìn nhận từ ngoài. Các bạn đọc thêm ở đây.

(Xem thêm entry: What’s Driving Emerging Markets?)