Tags

Theo dòng sự kiện, “ý tưởng” phát hành Tín phiếu bắt buộc đang “le lói” đề ra trong nỗ lực kiềm chế lạm phát, đặc biệt là bài toán trung hòa dòng tiền mua ngoại tệ.

Entry này nhắc lại một chút về “phi vụ” phát hành Tín phiếu bắt buộc…kỳ quặc năm 2008 và tình hình lúc đó! Nó cũng không đơn giản chút nào! (Trong nỗ lực hút tiền kiềm chế lạm phát trong năm 2008)

Ngày 13/02/2008. theo QĐ 346/QĐ-NHNN, NHNN yêu cầu 41 ngân hàng thương mại phải mua 20.300 tỷ đồng Tín phiếu bắt buộc do NHNN phát hành với lãi suất 7.8%/năm cho kỳ hạn 364 ngày, hiệu lực từ….17/03/2008. Tín phiếu không dùng đề cầm cố thế chấp, tái cấp vốn trên thị trường mở, tín phiếu dạng ghi sổ, trả lãi trước. Số lượng phân bổ NHTMQD 9.500 tỷ, còn lại: 10.800 tỷ, trong đó, một số NH như: VCB, BIDV, ICB: 3.000 tỷ, ACB 1.500, STB 1.200 tỷ.

Có một số đặc điểm “phức tạp”:

Bởi là loại Discount nên khối lượng thực tế “hút” vào chỉ là 18.835 tỷ!

Phân bổ hạn mức mua: theo quy mô vốn huy động VND trong hệ thống!

Lãi suất của tín phiếu thay đổi tới 2 lần: Giai đoạn phát hành: 7.8%/năm, từ ngày 1/7/2008 là 13%/năm và từ ngày 22/12/2008 là 4.5%/năm

Không được dùng để vay tái cấp vốn, OMO, chiết khấu. Nhưng sau đó lại được! (QĐ số 2132/QĐ-NHNN, hiệu lực từ 1/10/2008)

Được rút trước hạn! Có lẽ nhận thấy tình hình lạm phát đã có dấu hiệu giảm, NHNN cho phép các NHTM “rút” trước hạn (QĐ 2317/QĐ-NHNN) khoản tín phiếu đã mua từ ngày 21/10/2008! (Tất nhiên là các NHTM đều rút)

Bối cảnh phát hành: Lạm phát tháng 2 tăng 2.38% (MoM) và tăng 14.86% (YoY). Thanh khoản hệ thống rất tốt, lãi suất cho vay qua đêm trên thị trường liên ngân hàng giao dịch ở mức 7% đến 7,5%/năm, lãi suất kỳ hạn 1 tuần là 9% đến 10%/năm, loại kỳ hạn 2 tuần là 10% đến 11%/năm, kỳ hạn 1 tháng là 12% đến 14%/năm, 1 năm chỉ ở mức 14 – 15%/năm. Số dư tiền gửi trên tài khoản của nhiều NHTM tại NHNN sau khi trích dự trữ bắt buộc vẫn dư. Lãi suất huy động “dừng” ở mức trần 12% theo quy định. Lãi suất cho vay trên thị trường liên NH quy định không vượt quá 1% so với lãi suất trên thị trường OMO (cần lưu ý vào thời điểm này!). Dự trữ bắt buộc VND ở mức 11% (dưới 12 tháng) và 5% (12 tháng trở lên). LSCB 8.75%, lãi suất Tái cấp vốn 7.50%, lãi suất chiết khấu 6.00%.

Tuy nhiên, cần chú ý là sau đó không lâu, giai đoạn tháng 4 đến tháng 6, thanh khoản thị trường NH căng thẳng, lãi suất tăng cao cùng với lạm phát. Lãi suất tháng 4/2008 huy động vào vượt 14%/năm và nhanh chống tăng lên 17-19%/năm trong tháng 5, lãi suất cho vay đạt đỉnh ở mức trên 25%/năm! Lãi suất chính sách tăng mạnh ở mức từ 11% lên đến đỉnh 15%/năm (tháng 6/2008)! Lãi suất liên ngân hàng có thời điểm tăng lên mức 30%!

[Hiệu quả? Kết hợp với các CSTT khác như Lãi suất, OMO, DTBB, năm 2008 kiềm chế lạm phát ở mức 19.9%, lạm phát tháng 3 là 21.42%, đỉnh 28.32% vào tháng 8/2008, tuy nhiên, áp lực tăng lạm phát đã giảm bắt đầu từ cuối quý III, từ cuối quý III trở đi, CSTT nới lỏng đã được thực thi]

Tình hình hiện tại khó khăn vẫn là thanh khoản và SBV tránh chuyển chi phí này vào lãi suất cho vay: Lãi suất huy động đang ở mức cao từ 17 – 20%/năm, cho vay từ 23 – 27%/năm, lãi suất liên ngân hàng qua đêm khoảng 13.5%, 1w 16%, 2w 18%, 1month – 3month từ 18 – 20%/năm (trước 1 tuần, toàn bộ đều ở mức trên 20%/năm!). Trong khi đó, lãi suất trên thị trường OMO đã ở mức cao từ trước đến nay: 15%/năm. Lãi suất Tái cấp vốn Tái chiết khấu ở mức 14% và 13%/năm. Trong khi đó, cơ sở DTBB đã ở mức rất thấp (3% và 1%), lượng tiền vượt dự trữ có thể sẽ không nhiều!

NHNN sẽ phát hành Tín phiếu thế nào là bài toán khó? Lãi suất tín phiếu, theo tôi nghĩ, có thể dao động từ mức Lãi suất tái cấp vốn, LS OMO cho đến lãi suất cao nhất trên thị trường Liên ngân hàng đễ đảm bảo NHTM không chạy đua lãi suất huy động từ thị trường 1. Các NHTM sẽ có thể vay OMO thấp hơn một chút (hoặc đi vay liên NH), nhưng cũng không bị thiệt khi không sử dụng cho vay liên NH (hoặc mua TPCP) mà dùng để mua Tín phiếu. Điều này cũng phù hợp với mức lãi suất DTBB hiện tại đang ở mức rất thấp. (Hiện tại, lợi suất TPCP đang thấp hơn so với các lãi suất trên)

Về khối lượng phát hành, có thể không lớn như lượng bơm ra, tôi nghĩ khoảng 10 – 15 nghìn tỷ. Phần còn lại sẽ linh hoạt thông qua OMO.

————–

Để rõ hơn một số sự kiện, các entries có thể Xem thêm: Dilemma 3!; Dilemma 2!; Paradox! Yield Curve – Not good?

Advertisements