Tags

Một số NHTM cho ra đời sản phẩm huy động VND đảm bảo theo tỷ giá (lãi suất linked theo biến động tỷ giá USDVND)

1. Đây là loại sản phẩm cấu trúc, là công cụ phái sinh (dựa trên underlying assets khác – investment product). Các NHTM (và tổ chức tài chính) cho ra đời các sản phẩm khác nhau đáp ứng nhu cầu của thị trường là điều chính đáng, chỉ tội nỗi, phải đặt trong từng context nhất định, phù hợp, đặc biệt là năng lực quản lý, giám sát cũng như hành lang pháp lý. Hiện tại NHNN có cho phép?

Chắc ai cũng trả lời được! Các công cụ phái sinh liên quan đến USD NHTM được sử dụng những loại nào? Hình như cấm tiệt! Hơn nữa, TT22 cũng đã cấm huy đông & cho vay vàng bằng các sản phẩm đảm bảo bằng giá trị vàng, USD cũng thế thôi, chúng ta đang sống trong định hướng chống Đô la hóa, chống hoạt động đầu cơ bằng một loạt các biện pháp vừa rồi, chống vàng hóa, nâng cao niềm tin vào đồng nội tệ thị thật khó để NHTM thực hiện nghiệp vụ này!!! Hơn nữa, SBV “cho vượt trần” hóa ra tự đánh vào mình!

2. Bản thân tôi, tôi ủng hộ sản phẩm này! Về sản phẩm tiền gửi đảm bảo theo tỷ giả USDVND. Muốn thực hiện, NHTM phải “phán đoán” tỷ giá “chạy” theo hướng nào để design sản phẩm dạng linked theo spot hoặc cap/floor hoặc ladder theo từng scenarios (như betting, kịch bản nào dễ xảy ra thì return sẽ thấp hơn) và để hedging, thị trường cũng vậy (họ sẽ hedging và kiếm lợi You are not exposed to the risk that foreign exchange rates move in the direction anticipated), và đó là tạo thêm cơ chế để định hướng rõ ràng hơn CSTT và tình hình vĩ mô. Trong khi đó, đây là sản phẩm cần thiết đối với các DN, đặc biệt là DN lớn có nguồn thu từ USD nhiều cũng như cần USD thanh toán, sẽ tạo cơ chế thống thoáng cho hoạt động mua/bán USD trên thị trường thay cho hoạt động găm giữ USD như trước đây (vì họ sẽ bán đi, gửi VND và không sợ biến động tỷ giá). Đó là điểm lợi.

Hơn nữa, trong bối cảnh hiện tại, tăng huy động VND vào hệ thống NHTM là cần thiết để chống lạm phát, dù lãi suất “thực” có thể cao, nhưng đó là cao “trong tương lai” và nếu thực sự xảy ra việc tỷ giá tăng lên, thì chi phí của DN cũng đâu có tăng so với việc chỉ gửi mỗi VND là 14%/năm. (vì nếu không có sản phẩm này, doanh nghiệp sẽ gửi VND, giả sữ là 14%/năm, khi tỷ giá tăng lên, thì chi phí tăng lên này cũng phản ánh vào trong chi phí thành phẩm của DN cả thôi! Về phía bên kia, tức là NHTM cũng thế). Lượng tiền gửi theo dạng này tất nhiên sẽ đảm bảo sự ổn định hơn so với sản phẩm bình thường.Về lợi ích chống lạm phát của người dân, sản phẩm trên có một phần thể hiện lạm phát kỳ vọng, vì trong chừng mực nào nào đó (ngoài tác động của thâm hụt thương mại và các yếu tố khác) lạm phát cao cũng thể hiện một phần vào trong tỷ giá thông qua nguyên lý cân bằng sức mua (PPP), hedging theo tỷ giá cũng là một cách chống lạm phát!

Thực hiện sản phẩm này, cũng sẽ là một cam kết của SBV về khả năng điều hành theo định hướng của mình, sợ gì nếu chúng ta tự tin và làm tốt những định hướng đặt ra?! Chứ không phải né tránh!

3. Nhắc đến sản phẩm huy động (tiền gửi, trái phiếu), lại thấy chúng ta thiếu công cụ linked theo lạm phát kiểu như TIPS mà tôi đã đề cập trước đây. Về phía Bộ tài chính, phát hành TIPS là chuyện tôi nghĩ làm được dễ dàng, còn đối với NHTM, linked theo lạm phát có lẽ hơi khó hơn so với tỷ giá vì NHTM sẽ khó có giải pháp hedging cho bản thân họ! Tuy nhiên, chỉ trong chừng mực nhất định và tương đối nhỏ, vì phần lớn các khoản cho vay hiện tại đều có lãi suất floating (3month).

Advertisements