Tags

SCIC sẽ tiến hành thoái vốn ở 287 công ty trong số 538 công ty đang quản lý trong năm nay:

Theo kế hoạch năm 2011, SCIC sẽ thực hiện thoái vốn tại 287 doanh nghiệp, dưới hai hình thức: đấu giá (đối với doanh nghiệp chưa niêm yết), khớp lệnh (đối với doanh nghiệp đã niêm yết hoặc đăng ký giao dịch).

Việc ra đi, có cái lợi nhưng cũng có cái hại tùy vào vai trò của họ thể hiện như thế nào thôi. Nếu không tốt, ắt họ đã giành mất phần “quyền” được tham gia của các nhà đầu tư (chuyên nghiệp) bên ngoài, những thiệt thòi về huy động vốn, cải tổ, quản trị và cả chính sách, chiến lược hoạt động. Những công ty sau khi CPH hoạt động không hiệu quả, SCIC thoái vốn và sử dụng nguồn này cho những mục đích khác cấp thiết hơn của quốc gia, những dự án, công ty hiệu quả hơn.

Hiện tại, cũng có một số DN được thị trường chờ đợi sự thoái vốn của công ty này! – Tức thoái vốn cũng là cơ hội cho thị trường, mặc dù trong tình hình thị trường như hiện tại, đây không phải là thông tin hỗ trợ!

—————-

Tin liên quan: Đẩy mạnh CP hóa.

Advertisements