Tags

Sách Tài năng và Đắc dụng, tôi chưa đọc, nhưng theo giới thiệu của SGGP, thì “đây là công trình khoa học phân tích và nghiên cứu quá trình hình thành và phát triển nhân cách, tài năng, sự nghiệp của 14 nhân tài tiêu biểu trong lịch sử Việt Nam và thế giới” [được lựa chọn], bao gồm: Chulalongkorn, Albert Einstein, Thomas Alva Edison, Bill Gates, Trần Quốc Tuấn, Nguyễn Trãi, Đào Duy Từ, Hồ Chí Minh, Lê Quý Đôn, Trần Văn Giàu, Nguyễn Công Trứ, Nguyễn Trường Tộ, Bạch Thái Bưởi và… Đặng Lê Nguyên Vũ – doanh nhân, ông chủ cafe Trung Nguyên!

Có thể sách chỉ chọn 14 vị nhân tài trên nhiều lĩnh vực để phân tích (các trường hợp nghiên cứu), đánh giá con đường hình thành nên tài năng, cũng như phẩm chất của từng người. Nhưng, đặt chung như vậy vô tình tạo nên sự hiểu lầm và thậm chí là choáng! Mặt khác, muốn chọn, cũng không phải dễ trong hàng ngàn, hàng vạn tài năng xuất chúng, tức là phải có tiêu chí rõ ràng theo quan điểm nghiên cứu! Ở đây, ông Vũ cũng là đồng tác giả!

Biết nghĩ sao?!

—————–

Theo dòng sự kiện: Sách về nhân tài – Choáng! (SGGP); Nhóm biên soạn: “Chúng tôi dại gì xếp Vũ ngang vĩ nhân”(Bee.net); Nhóm biên soạn tùy tiện chọn “người hùng” Trung Nguyên (Bee.net); Đặng Lê Nguyên Vũ được ca tụng thế nào trong sách vĩ nhân? (GDVN, BM); Chúng tôi không nhận đồng tài trợ nào! (NLD) – Lời  NXB!

Advertisements