Tags

,

1. Tình hình đã diễn ra theo hướng như tôi dự đoán lúc trước, là liệu tỷ giá đang chiều giảm, xu hướng bán USD chuyển sang VND sẽ hỗ trợ nguồn VND cho NHTM không? Tôi thì không cho rằng sẽ tăng lên, nhưng không ngờ lại giảm mạnh như vậy, có thể là do tiền mặt ngoài hệ thống ngân hàng tăng! Và câu trả lời, thông tin mới của SBV:

Tính đến 21/4/2011, tổng số dư tiền gửi của khách hàng tại các tổ chức tín dụng ước giảm 1,09% so với tháng trước, trong đó tiền gửi bằng VNĐ giảm 1,84%, tiền gửi bằng ngoại tệ tăng 1,46%.

Tiền mặt lưu thông ngoài hệ thống ngân hàng tăng 1,45% so với tháng trước và so với cuối năm trước tăng 4,12%.

Chú ý, có sự lệch pha giữa huy động và cho vay trong 4 tháng đầu năm: số dư tiền gửi của khách hàng ước tăng 0,46% trong khi đó, So với cuối năm trước, tín dụng đối với nền kinh tế ước tăng 5,01%.

2. Responses: Lãi suất huy động vượt trần phổ biến! Hiện tại lãi suất liên ngân hàng khoảng trên 21% đối với kỳ hạn 1w – 3m. Lãi suất Repos TPCP giữa các NHTM còn cao hơn!

Advertisements