Tags

Deleverage cùng với illiquidity market sẽ là thảm họa, và sẽ kéo dài lê thê! Điểm chú ý là không/ít trích lập dự phòng (chưa đến lúc/hy vọng khác!) thì họ vẫn bị ràng buộc bởi risk level threshold – chẳng support nào chịu nỗi, cho dù hiện tại P/E có là 8x hay 5x! (ie. 6/2008, 2/2009 hoặc gần đây 8/2010)

Tình hình: Áp lực giải chấp, nguy cơ có thực?

Tính đơn giản tổng các khoản phải thu liên quan đến nghiệp vụ hợp tác đầu tư (nếu ghi rõ) và khoản “phải thu khác”, tổng giá trị tiền của 14 công ty chứng khoán này lên tới trên 11.200 tỷ đồng. Dĩ nhiên không phải tất cả số này biểu thị dịch vụ đòn bẩy hoặc các hình thức hỗ trợ vốn, nhưng chắc chắn những dịch vụ trên chiếm tỉ trọng không nhỏ.

“Bản thân cổ phiếu không biết bạn đang sở hữu nó” – Warren Buffett

—————-

Updated 13/05/2011: Tín dụng chứng khoán: “khối u” bắt đầu bung vỡ (ĐTCK) – từ “thâm hụt” được giành cho những vị quan lớn!

Overleverage đang hấp hối, nhưng short sell và cả naked short sell vô tình lại vớ bỗ! Cải tổ toàn diện!


Advertisements