Tags

,

Liệu có mua USD tăng DT ngoại tệ? Mua thì cần phải trung hòa lượng VND bơm ra!

1. Cần mua ngoại tệ hay không? Chắc chắn là cần, chúng ta đang thâm hụt và kéo dài, nhu cầu trả nợ trong tương lai, tăng quỹ dự trữ để đảm bảo khả năng đối phó với những cú shock trong tương lai, nhất là khi VND giảm lãi suất, đồng thời, mua là tạo sự thông thoáng, tạo niềm tin (DN và KH bán, NHTM, SBV sẽ mua, đồng thời, hiện tại, NHTM đang dư USD và muốn bán và xem xét lại khả năng mua USD từ khách hàng khi chi phí sử dụng VND để mua USD là quá cao). Cuối cùng, không dễ để mua với một nền kinh tế nhập siêu, thâm hụt kép, lạm phát cao, có cơ hội (tinh thần, tâm lý và cả tỷ giá tốt) nên mua. Phải tích lũy cho ngày mai.

2. Mua thì cần phải có kênh rút bớt vốn trung hòa lại VND bơm ra. Có 3 cách có thể: Phát hành TPCP, Tín phiếu/bắt buộc, OMO, DTBB.

TPCP thì do Bộ Tài chính phát hành, nhìn chung, lượng này không làm cung tiền giảm nhanh được, vì nó sẽ luân chuyển và giải ngân chi trở lại trong các hoạt động đầu tư, chi tiêu của Chính phủ. Nếu cắt giảm đầu tư công, rà soát lại các dự án kém hiệu quả, luân chuyển vốn vào những nơi cần thiết hơn,…Đồng thời hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp tư nhân chưa thể tiếp cận được vốn chúng ta phải chặt chẽ trong việc sử dụng vốn ngoài ngân sách, từ trái phiếu. Hơn lúc nào hết, hiện tại phải thể hiện sự quyết tâm, nếu không, sẽ cứ vượt kế hoạch! Hơn nữa, TPCP thì có thể quay trở lại qua con đường OMO để vay vốn (Monetizing Money).

Trong chừng mực nào đó, khi các thành phần doanh nghiệp ngoài quốc doanh đang khát vốn, tranh thủ lãi suất cao để phát hành TPCP sẽ gây hiện tượng Crowd out. Và có thể là mầm móng của lạm phát.

Mặt khác, trong điều kiện thắt chặt tài khóa, TPCP có thể để lúc ổn định sẽ tiếp tục phát hành, ưu tiên những mục tiêu khác. Mức 18.172,5 tỷ TPCP ( và CP bảo lãnh) phát hành trong Quý I cũng không phải là nhỏ so với kế hoạch cả năm khoảng 85 – 95.000 tỷ.

Tín phiếu Ngân hàng nhà nước thì thuộc về SBV, do đó, sẽ giảm cung tiền tốt hơn. Linh hoạt hơn, nếu SBV bơm VND mua ngoại tệ để tăng dự trữ, thì SBV nên tính toán và phát hành Tín phiếu hoặc Tín phiếu bắt buộc với lãi suất tương đối hài hòa (giữa mặt bằng lãi suất huy động, lãi suất TPCP ngắn hạn và lãi suất chính sách – OMO, Chiết khấu) (tăng DTBB thì tương đối gắt và lãi suất trả cho các  NHTM rất thấp). Tháng 2/2008, SBV đã phát hành 20.300 tỷ tín phiếu bắt buộc (nhưng thực chất là khoảng 20.000, do đây là loại chiết khấu), các NHTM sẽ phải cân đối khoản cho vay, đầu tư vào tín phiếu với lãi suất tương đối tốt, lượng tiền sẽ trung hòa nhanh. Tín phiếu có thời gian ngắn, 6 tháng hoặc 364 ngày, có thể cấm chiết khấu hoặc cho chiết khấu/OMO. Nhưng nhiều khả năng, sẽ là tính phiếu bắt buộc! (Từ đầu năm đến nay, SBV mới phát hành thành công được 2.100 tỷ, nguyên nhân, có thể do lãi suất quá thấp, chỉ 10.7 – 11% cho kỳ hạn 364 ngày)

3. Để giải tỏa bớt một phần lãi suất căng thẳng, SBV có thể xem xét, thông qua việc mua ngoại tệ, bơm thêm một lượng tiền VND nhất định vào thị trường. USD là phương tiện thanh toán, cùng với VND, giả sử tạo nên một tổng phương tiện ban đầu là USDo + VND, quy đổi tương đương USDo sang VNDo, sẽ được VNDo + VND. Khi mua một phần USD1 từ USDo, sẽ bơm ra một lượng VND1 tương ứng với khoản mua này. Tổng lượng thanh toán sau khi mua quy đổi: (USDo – USD1) + VND1 + VND. Lượng VND sau khi mua sẽ tăng lên và ở mức VND1 + VND (nhưng tổng thể phương tiện thanh toán không thay đổi so với ban đầu), do đó, SBV chỉ xem xét rút bớt một phần hoặc toàn bộ (không nhất thiết phải rút hết) tiền VND1 nhằm giảm tổng phương tiện thanh toán và điều hành lãi suất VND.

Advertisements