Tags

Tin vui (dù chỉ mới đề xuất) – miễn giảm thuế. Mặc dù không đề cập đến sửa đổi cơ chế thu thuế, nhất là đối với chứng khoán – một chủ đề rất nóng được bình luận gần đây nhưng ít nhất cũng tạo được những sự khích lệ nhất định cũng như tính hợp lý vì được miễn. Đối với mức thu nhập chịu thuế (thuế TNCN), điều chỉnh miễn là hợp lý, nhưng lâu dài nên xem xét nâng mức khởi điểm chịu thuế lên và đánh thuế lũy tiến mạnh hơn đối với đối tượng thu nhập cao cho phù hợp với nền kinh tế lạm phát cao và phân hóa thu nhập (giàu nghèo) mạnh.

Bộ [Tài chính] đề xuất miễn thuế thu nhập cá nhân (TNCN) cho 3 đối tượng: người có thu nhập dưới 5 triệu đồng/tháng và không nuôi người phụ thuộc; cá nhân có thu nhập dưới 6,6 triệu đồng/tháng và nuôi một người phụ thuộc; người có thu nhập dưới 8,2 triệu đồng/tháng và nuôi 2 người phụ thuộc. Ngoài ra, Bộ đề nghị miễn thuế suất 5% đối với cổ tức và miễn thuế 0,1% trên giá trị chuyển nhượng chứng khoán

Cùng với phương án trên là phương án miễn thuế trên cùng với việc giãn thuế thu nhập DN cho các DN vừa và nhỏ.

Advertisements