Tags

CPI tháng 4 tăng 3.32% (MoM) theo GSO (HN tăng 3.28%, HCM tăng 3.16%), mức cao nhất trong vòng 35 tháng (kể từ tháng 5/2008). CPI 4 tháng đầu năm tăng đến 9.64% (mục tiêu cả năm dưới 7%), tháng sau tăng cao hơn tháng trước. CPI đã tăng 17.51% (YoY), mức tăng cao nhất trong 28 tháng (kể từ tháng 12/2008)!

Tất cả 11 nhóm hàng trong rỗ tính CPI đều tăng so với tháng trước, có đến 9 nhóm tăng trên 1%, mạnh nhất là nhóm Giao thông (tăng 6.04%) nhà ở và VLXD (4,38%) hàng ăn và dịch vụ ăn uống (4.50%)

So với kỳ gốc năm 2009, CPI tháng này đã tăng 27,61%. Hiểu một cách đơn giản, cuối năm 2009 thu nhập 4 triệu đồng đã được gọi là “người có thu nhập cao” thì ở thời điểm này, giá trị tương đương phải là trên 5,1 triệu đồng, nếu tính thêm yếu tố lạm phát như nói ở trên

CPI giai đoạn 1993 – 2011 (Nguồn: RT, GSO) click for enlarger

Tháng trước: CPI Rises 2.17% in Mar!

Advertisements