Tags

, ,

GBs yield short term đã surge mạnh trước áp lực lạm phát (tăng liên tục 50 – 100bps trong vòng 1month), lãi suất chính sách và thanh khoản. Spread of 5y vs 2y đã narrow và nhiều khả năng flat trong ngắn hạn nếu chưa có dấu hiệu hạn nhiệt lạm phát và lãi suất. Tất nhiên, đây là điều không tốt. Yield vẫn trong xu hướng tăng với một lực cầu rất yếu, So với mức tháng 5-6/2008, lvl yield hiện tại vẫn thấp hơn 3 – 4%, trong ngắn hạn, sẽ tiếp tục chinh phục mức này khi áp lực lạm phát (yoy) là quá lớn.

Long term bond không chịu áp lực lớn như short term khi để kiềm chế lạm phát, SBV sẽ giữ mức lãi suất cao trong một thời gian dài cùng với một số chính sách triệt để về tài khóa nhằm hạ nhiệt nền kinh tế, chính sách có hiệu quả ít nhất cũng từ 3 đến 6 tháng, do đó, trong phiên đấu thầu mới nhất, BTC nâng trần LS lên mức 12.3% (3Y) và 12.1% (5Y), tăng 300 – 800bps và Lợi suất trúng thầu ở mức 12.3% (3Y) thấp hơn ngắn hạn hiện tại và 11.9% (5Y) (invert 40bps vs 3Y) điều này implied một forward rate từ quý II năm tới trở đi, tình hình sẽ ổn định với mức lợi suất chấp nhận được cũng bình quân ở mức 12.3%/năm và tiếp tục giảm nhẹ sau đó (nhưng với GB, lvl 12% là tương đối cao!!!)

Rủi ro đến từ quá khứ. Thị trường lãi suất cho vay ngắn hạn/liên ngân hàng ở mức cao và có spread lớn vs long – term bonds, do đó, nhiều khả năng sẽ refinancing từ bond chuyển sang cho vay. Nghiệp vụ này ít nhất cũng sẽ cover một phần rủi ro chênh lệch trước đây do đã trading interest rate arbitrage từ chính sách kích cầu, lãi suất shorterm ở mức thấp được sử dụng cho những bond có duration cao (buy bổ sung danh mục bond! Duration bình quân cũng khoảng từ 3.5 – 4.5y, do đó, hiện tại, khi LS thị trường tăng lên 3 – 5%, market to market risk ít nhất từ 10.5 – 20.2% trên giá trị danh mục!) (chart source: Reuter data)

Advertisements