Tags

Vấn đề nỗi trội nằm ở Cán cân thanh toán và Lạm phát! Vấn đề chậm unwind (do chạy theo tăng trưởng trong năm trước, robust kinh tế).Tuy chưa điều chỉnh (downgrate) nhưng hàm chứa những ẩn ý cảnh báo. Trước đó, tháng 12/2010, họ đã downgrated xuống một bậc (Ba3 xuống B1 với GBs và B1 xuống B2 đối với một số banks). Cập nhật mới nhất (bản update 20/4/2011, đọc hết bản, vấn đề gì cũng có triển vọng thì “negative”, sức mạnh thì “low”, sự đồng bộ thì…”lack”!):


[Có nghi ngờ không? Không lẽ những dòng vốn nước ngoài…còn sót lại (ie. TTCK, bonds) hiện tại là của những người “…. không sợ súng!” Chỉ có điều, Quốc tế nhìn vào VN chủ yếu thông qua mấy cái đánh giá này!]

Xem thêm:

Advertisements