Tags

, ,

Cổ phần hóa: Ở nước ngoài, từ “cổ phần hóa” có ba loại. Cổ phần hóa là tư doanh hóa một doanh nghiệp nhà nước (privatization), hoặc tư hữu hóa một phần tài sản của một cơ sở công lập (equitization), hoặc công ty hóa một hay nhiều bộ phận hoạt động của một cơ sở nhà nước (corporatization). Dù thuộc loại nào, một doanh nghiệp được cổ phần hóa nằm ở giữa một công ty quốc doanh và một công ty tư nhân. Nằm đoạn nào ở giữa hai loại công ty ấy là tùy thuộc mức độ cổ phần hóa tại mỗi công ty.

Năm 2011-2012, sẽ có hàng loạt thương hiệu lớn sẽ gia nhập thị trường chứng khoán: Căn cứ văn bản số 373/TB-VPCP về việc sắp sếp, cổ phần hoá một số Tổng công ty, công ty nhà nước, Chính phủ đã ra văn bản đồng ý tiến hành cổ phần hoá khá nhiều tập tổng công ty như Tổng công ty thép Việt Nam (VnSteel), Tổng công ty Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex), Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV), MobiFone, Vinatex, Vietnam Airlines, Nhà máy điện Nhơn trach, PV Coal…(Nước ngoài đang nhăm nhe?! (CafeF, VnMedia); Vì sao cổ phần hóa chậm? (SaigonTimes))

Advertisements