Tags

Bài viết của ông Nguyễn Văn Bình (Ủy viên BCH TƯ Đảng, Phó Thống đốc NHNN) phân tích một số vấn đề kinh tế vĩ mô và những mục tiêu, nhiệm vụ cho giai đoạn tới: Nhiệm vụ xuyên suốt cho giai đoạn phát triển 2011-2015: Kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội, đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế. Một số nội dung (tiểu mục):

  • Cần thiết đổi mới mô hình tăng trưởng
  • Chủ trương, chính sách, giải pháp đồng bộ
  • Lập lại kỷ cương thị trường ngoại hối, vàng
  • Sự vào cuộc của Ngân hàng nhà nước

Nhiều thông tin, thông điệp. Bài rất dài, bạn đọc đọc tại đây! (hoặc đây)

(Lâu lắm rồi mới thấy vị này xuất hiện lại, chắc dần làm quen với việc tiếp xúc với báo giới trong nhiệm kỳ tiếp theo của SBV!)

————

Nhìn bàn làm việc của PTĐ mà tôi phát hoảng! Nó giống như số vấn đề mà nền kinh tế phải đối mặt?!

Advertisements