Tags

,

Trong giai đoạn kinh tế khó khăn, đặc biệt tình hình lãi suất cao và thanh khoản hạn hẹp, các công ty “giàu” tiền mặt là một ưu thế: trong việc tài trợ các hoạt động, chớp cơ hội kinh doanh, đồng thời có thể tăng thêm được khoản thu nhập tài chính.

Trong điều kiện bình thường, các công ty có lượng tiền mặt (Net cash, sau khi trừ đi các khoản nợ) chiếm tỷ lệ cao so với giá cổ phiếu được xem như khoản đầu tư an toàn với một safty margin cao.

Báo cáo mới đây của VCSC có liệt kê một số mã CP có Cash yield tương đối cao. Những công ty này thực sự hấp dẫn để xem xét?

HSX (Source VCSC, Click for larger graph)

HNX (Source VCSC, Click for larger graph)

Advertisements