Tags

,

Một bài viết hữu ích của tác giả Hồ Quốc Tuấn về DR (Depositary receipts – Chứng chỉ lưu ký) và GDR (Chứng chỉ lưu ký toàn cầu, như của HAGL). Theo đó, đây là cơ hội để doanh nghiệp VN nâng cao thương hiệu cũng như gọi được vốn từ bên ngoài (đặc biệt trong thời kỳ khó khăn vốn trong nước và dòng tiền ngoại vào còn hạn chế như hiện nay). Tuy nhiên, cũng gặp không ít thách thức về công bố thông tin, minh bạch và hoàn thiện hệ thống báo cáo cũng như quan hệ cổ đông (IR). Xem thêm ở đây

Mặt khác, sẽ xuất hiện vấn đề chênh lệch giá trong nước (quy đổi ra theo giá niêm yết DR của sàn nước ngoài, ví dụ là 1DR = 2CP trong nước). Chênh lệch do lực cầu của DR cũng như do tỷ giá (VNDUSD). Nếu giá DR cao hơn so với giá quy đổi của giá CP trong nước, nhiều khả năng, ngân hàng lưu ký sẽ mua thêm CP này trong nước (phát hành thêm/mua thêm) và phát hành tiếp DR ở nước ngoài và ngược lại mua bán CP trong nước và mua lại DR (hủy DR) để giá DR theo sát với giá trong nước của công ty phát hành. Tùy theo trường hợp và độ mở của nền kinh tế nước sở tại của công ty phát hành cũng như quy định trong thỏa thuận phát hành mà không dễ để phát hành thêm DR hoặc hủy DR, bởi liên quan đến dòng ngoại tệ chu chuyển ra vào VN. Vấn đề cổ tức bằng ngoại tệ cũng sẽ khó khăn tương tự.

Advertisements