Tags

Tham khảo: Tờ WSJ trích dẫn báo cáo của IBISWorld về 10 ngành công nghiệp đang…chết dần trong tương lai:

Wired Telecommunications Carriers, Mills, Newspaper Publishing, Apparel Manufacturing, DVD, Game & Video Rental, Manufactured Home Dealers, Video Postproduction Services, Record Stores, Photofinishing, Formal Wear & Costume Rental.

Nguyên nhân chủ yếu do sự phát triển của công nghệ và sự cạnh tranh giá rẽ khốc liệt từ nước ngoài. Xem chi tiết ở đây.

Advertisements