Tags

Trái phiếu lặng như tờ…(Saigon Times) Tôi nhớ có lần đã noted trong một entry Crazy thought về việc có gây hiện tượng “chết chùm” một khi SBV thắt chặt trên OMO do các NHTM nắm giữ quá nhiều TPCP.

Tuy nhiên, việc gặp hạn của primary market có thể là điều kiện thuận lợi cho việc cắt giảm đầu tư công, thực hiện NQ11 bao gồm 4 “nhánh”: tín dụng nhà nước, trái phiếu chính phủ, ngân sách và doanh nghiệp nhà nước.

Theo dòng sự kiện:

Advertisements