Tags

CPI tháng 3 tăng 2.17% (MoM) theo GSO, mức cao nhất trong vòng 34 tháng.CPI 3 tháng đầu năm tăng đến 6.12%, CPI đã tăng 13.89% (YoY), mức tăng cao nhất trong 25 tháng (kể từ tháng 2/2009)!

Tất cả 11 nhóm hàng trong rỗ tính CPI đều tăng so với tháng trước, mạnh nhất là GTVT (tăng 6.69%) nhà ở và VLXD (3,67%) hàng ăn và dịch vụ ăn uống (1.98%, trong đó lương thực tăng 2.18%, ăn uống ngoài gia đình tăng 3.06%%)

CPI tháng 3/2011 xuất hiện sự bất thường so với nhiều năm trước đây. Tính từ năm 1995 đến nay, chưa có năm nào chỉ số giá tiêu dùng tháng 3 tăng cao hơn tháng 2, xét trong mức so sánh với tháng trước đó.

Liệu kịch bản 2008 có lặp lại? Trong năm 2008, chúng ta phải “tốn” hết 6 tháng mới giảm được CPI xuống (dưới 0) để giảm CPI cả năm. Mục tiêu CPI năm 2011 tăng 7%!

Tháng trước: CPI Rises 2.09% in Feb!

————-

[Updated 25/03/2011] Đây là nhận định của một số tổ chức liên quan đến CPI tháng 3!!!

Chuyên gia của Barclay cho rằng, chính sách tiền tệ (thắt chặt) có độ trễ ít nhất từ 3 – 6 tháng. Cho nên, CPI có thể giảm giữa năm nay. (như nhận định về độ trễ của tôi ở trên)

“There’s usually a three- to six-month lag between credit growth and inflation, so we should see price pressures starting to abate from the middle of the year,”

Credit Suisse thì cho rằng, SBV nên xem xét đến khả năng tăng DTBB!

The central bank may opt to tighten policy further through steps such as raising reserve ratios on concern that higher interest rates will increase corporate borrowing costs

Và của JPMorgan Chase & Co, và do đó, cần phải tăng lãi suất cao hơn!

While the central bank is “finally sending a clear and consistent signal about prioritizing economic stability over growth,” further rate increases will be needed to build confidence in the country’s monetary policy.

Advertisements