Tags

Ngân hàng Citi vừa quyết định sáp nhập cổ phiếu (reverse split) với tỷ lệ 1-10 (tức nhập 10 thành 1). Quy mô số cổ phiếu Outstanding giảm từ 29 tỷ xuống 2.9 tỷ vào ngày 6/5 tới.

Sáp nhập (chia tách ngược) là hình thức gộp nhiều CP thành một CP với mục đích giảm số CP lưu hành hiện tại. Về bản chất, chia tách ngược vẫn giữ nguyên giá trị ban đầu cho người nắm giữ CP trước khi chốt quyền (tổng vốn và tổng giá trị thị trường vẫn được đảm bảo), tuy nhiên, có một số tác động tích cực sẽ làm gia tăng giá trị nếu đúng hướng.

Việt chia tách ngược thường nhằm mục đích tránh sự thâu tóm (giảm số CP lưu hành, thường không tốt), giảm thiểu số cổ đông nhỏ (ví dụ, nếu quá nhiều cổ đông nhỏ nắm một ít CP, một reverse split buộc các cổ đông này bán số CP này lại cho công ty nếu không đủ số để chuyển đổi thành 1 CP sau khi reverse, số lượng cổ đông này sẽ quyết định tỷ lệ reverse split – multiple), reverse split cũng có tác dụng làm giảm chi phí quản lý khi giảm số lượng CP lưu hành, chi phí cho việc chi trả cổ tức. Hình thức này cũng có tác dụng tích cực đối với một công ty khi giá CP trên thị trường đã quá thấp (gây tác dụng tiêu cực và có khả năng bị hủy niêm yết – delisted, khi reverse sẽ làm tăng giá thị trường lên ở mức tương đối chấp nhận được) hoặc muốn duy trì giá CP trên một mức nào đó (tạo ra tâm lý hấp dẫn), như Citi là 5$. Mặt khác, khi số lượng CP lưu hành giảm xuống, cung cổ phiếu có khả năng giảm xuống, hỗ trợ cho giá CP này cũng như là toàn thị trường nếu CP này chiếm tỷ trọng tương đối lớn.

Đối với Citi là đảm bảo quyền lợi cho cổ đông hiện hữu khi họ bắt đầu chi trả cổ tức trở lại kể từ sau khủng hoảng. Đây là động thái rất hợp tình hợp lý, khi trong khủng hoảng, các cổ đông này đã chấp nhận “thương đau” đi cùng với Citi, giờ làm ăn có lãi trở lại, bắt đầu chi trả cổ tức thì phải ưu tiên chi trả cho họ, nhập cổ phiếu là một phần như thế. Cũng chính vì gia tăng cổ tức cho cổ đông mà CP sẽ ưa chuộng hơn.

Hơn nữa, vì cổ tức trên một CP (DPS) quá nhỏ, việc reverse split sẽ có tác dụng tích cực hơn khi DPS sẽ lớn hơn, điều này đặc biệt quan trọng khi tỷ lệ chi phí chi trả cổ tức là lớn so với mức cổ tức (như Citi, chi phí chi trả cổ tức là 1cents, với 29 tỷ CP, tốn hết 29Mio USD, trong khi đó, DPS chỉ là $116Mio over 29.118,58 Mio shares).

Đây là việc mà một số Công ty ở VN có thể xem xét khi có mức giá quá thấp (dẫn đến thiếu hấp dẫn, có nguy cơ bị “loại” khỏi sàn) và DPS ở mức thấp (nếu chi trả), cũng như, loại bỏ nhiều cổ đông nhỏ không ổn định cho sự phát triển của công ty. It’s not simply psychological!

Tuy nhiên, sáp nhập sẽ có khả năng gây nên sự khó khăn cho việc tăng vốn từ cổ đông hiện hữu sau này.

Advertisements