Bài viết trên Saigon Times với nhiều thông tin (nguyên nhân, thông tin) bản chất của lạm phát là chính sách tài khóa và tiền tệ mở rộng (tăng tín dụng quá mức hấp thụ của nền kinh tế) dựa trên mô hình tăng trưởng dựa trên đầu tư không hiệu quả:

Chính phủ nên ưu tiên cho việc kiểm soát thị trường vàng hay nên tập trung kiểm soát cho tốt chính sách tiền tệ và chính sách tài khóa như đã công bố?

Phân tích nhân quả giữa các biến số vĩ mô cho thấy có vòng xoáy lạm phát – sốt vàng được kích hoạt bằng tăng trưởng tín dụng vượt quá khả năng hấp thụ của nền kinh tế.

Ý của tác giả nên ưu tiên nguồn lực (có hạn) vào việc thực hiện chính sách tài khóa và chính sách tiền tệ như đã công bố hơn là vào vàng và dollar hóa! Bởi vàng và dollar hóa bắt nguồn từ nguyên nhân chính sách mở rộng cung tiền! [Đây là ý kiến hay cho việc hoạch định lộ trình, nguồn lực cho công cuộc tái cấu trúc thị trường tài chính, tiền tệ, tránh việc làm một cách tràn lan không triệt để]

(Bởi tác giả đã gán vàng vào lạm phát và mục đích của Chính phủ quản lý thị trường vàng là để giảm lạm phát lần này)

————-

Tuy nhiên, nói thêm rằng, có thể mục đích của việc kiểm soát thị trường vàng không hẵn chỉ dừng lại ở việc kiểm soát lạm phát hiện tại. Toàn thể gói chính sách bao gồm cả thắt chặt tài khóa, tiền tệ, kiểm soát thị trường vàng, chống Dollar hóa, cải tổ – tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước,… nằm trong chiến lược tổng thể (và đồng bộ) ổn định kinh tế vĩ mô, tạo nên một hệ thống tài chính lành mạnh và có cơ chế truyền dẫn hiệu quả hơn (hệ thống tài chính với một phương tiện thanh toán là VND còn khó khăn cho điều hành chính sách, xuất hiện thêm USD, XAU làm phương tiện thanh toán thì khó khăn gấp bội), tập trung được tất cả nguồn lực vốn của xã hội (của dân, như vốn tập trung vào vàng, USD cất trữ?) vào sản xuất tạo giá trị tăng thêm một cách hiệu quả, hơn là đầu cơ, gây bất ổn cung ảo cầu ảo, …

Advertisements