Tags

,

1. Đã đến lúc sử dụng công cụ hạn mức tín dụng? Trong tất cả các công cụ của CSTT, có lẽ đây là công cụ hành chính nhất và ít được sử dụng. Nó chỉ được sử dụng trong một nền kinh tế quá nóng, buộc phải hạn chế tiêu dùng và đầu tư (đường IS) bằng cách giảm thanh khoản, tăng lãi suất (đường LM trong biểu đồ IS-LM). Đây là công cụ can thiệt một cách trực tiếp của ngân hàng nhà nước vào các NHTM để thiết lập trần tín dụng mà mỗi NHTM trong hệ thống có thể mở rộng!

Trong Nghị quyết 11/NQ-CPChỉ thị 01/CT-NHNN về ổn định kinh tế vĩ mô, kiềm chế lạm phát, đảm bảo an sinh xã hôi, hạn mức tín dụng toàn hệ thống đã được thiết lập là tăng trưởng không quá 20% (có thể thấp hơn). Vấn đề này làm đau đầu SBV và các NHTM. Cụ thể, nếu nhìn tổng thể tín dụng, SBV có thể kiếm soát được, nhưng đối với mỗi NHTM thì không thể cào bằng (và tất nhiên là vô lý!) với một mức tăng không quá 20%!

Vấn đề lợi ích của các NHTM là rất lớn và không dễ giải quyết. Ngân hàng nhỏ thường phát triển cao hơn NHTM lớn (cùng với đó là Tổng tài sản) nhưng nhiều khả năng quản lý không theo kịp, NHTM có thanh khoản tốt, còn “room” tín dụng theo Thông tư 19 tất nhiên có thể mở rộng hơn mức trên, NHTM có khả năng huy động tốt thì không lý nào lại “dừng” huy động do không thể mở rộng được việc sử dụng vốn trong khi NHTM khác thì không sử dụng hạn mức này. V.v.

Nhớ lại năm 2009, mục tiêu tăng tín dụng đầu năm là 25 – 27%, sau đó điều chỉnh lên 30%, cuối năm con số tăng trưởng đã là 37.73%; trong năm 2010, mục tiêu tăng trưởng là 25%, cuối năm đã lên đến 29.81%!). Năm nay mục tiêu dưới 20%, không rõ sẽ thế nào!

SBV đã yêu cầu các NHTM báo cáo về kế hoạch tăng trưởng tín dụng (và tổng tài sản), bao gồm cả tăng trưởng của tất cả các chi nhánh. Tôi cũng nghe phong phanh rằng, SBV sẽ thiết lập Quota riêng cho từng ngân hàng. Vấn đề này, trước đây, tôi đã từng để cập (nhất là từ việc ban hành Thông tư 13 và TT19, cũng như sự mất cân đối dẫn đến mất thanh khoản cục bộ). Chỉ có cách kiểm soát chặt chẽ mức tăng tín dụng của từng NHTM mới có khả năng đảm bảo target tín dụng trong năm.

Nếu đã có “trần” tín dụng, thì cần thiết phải hợp lý, đó là quota! Nhưng điều này là rất khó để đạt được sự công bằng giữa các NHTM khi SBV chưa có hệ thống chấm điểm nào để phân bổ quota! Hơn nữa, sẽ có ưu tiên theo hình thức và loại hình tín dụng (ví dụ, ưu tiên NHTM phát triển lĩnh vực tín dụng nông nghiệp nông thôn, xuất khẩu, hạn chế tín dụng BDS, Chứng khoán,…)

Chờ xem SBV sẽ làm thế nào [Nếu có quota, có lẽ sẽ xuất hiện hình thức “chạy” quota như: điều chỉnh kết quả, lobby, và kể cả cho vay ngoài hệ thống NH!!!]

2. Nước láng giềng Trung Quốc cũng đang trong tình trạng phát triển quá nóng, lạm phát tăng mạnh và đang nỗ lực kìm hảm mức tăng tín dụng (đặc biệt là vào BĐS), NHTW nước này (PBOC) đã tăng DTBB lên đến 19.5% hồi tháng 2.

Tuy nhiên, để đảm bảo mục tiêu, họ có thể sẽ kiểm soát tín dụng của các NHTM theo cách kiểm soát hạn mức tín dụng hàng tháng bằng cách Kiểm tra năng lực vốn (CAR) và mức tín dụng hàng tháng, từ đó, có thể tăng DTBB riêng cho mỗi NH (theo hướng tăng lên nếu không đạt chuẩn). Điều này cũng dựa trên những yếu tố như tầm quan trọng của NH đó đối với nền kinh tế và rủi ro toàn hệ thống, tiêu chuẩn an toàn vốn, mức độ ổn định của hoạt động,…Kiểm soát tín dụng hàng tháng giúp NHTW nước này kiểm soát tín dụng kịp thời (vì các NHTM thường có xu hướng cho vay nhiều vào đầu năm) để đảm bảo mục tiêu tín dụng trong năm!

(Chú ý, hiện tại PboC đang trả lãi dự trữ bắt buộc (IROR) ở mức 1.62%/năm (cao hơn của VN là 1.2%/năm) và dự trữ vượt quá dự trữ bắt buộc (IROR) là 0.72%/năm (Việt Nam không có trả cho khoản này). Nhiều khả năng, họ sẽ cắt giảm để giảm chi phí)

Advertisements