Tags

1. Lợi nhuận biên của một quốc gia, Khái niệm này tôi mới bắt gặp! Profit Margin của một nước được đo bằng: PM = Business Coporate Profit Before Tax/GDP Có lẽ dùng để đo lường biên lợi nhuận của một quốc gia, nếu xem GDP của quốc gia đó như là Revenues trong doanh nghiệp. Chúng ta thường sử dụng chỉ tiêu này ( bằng Profit before tax/Revenues) để đánh giá các DN đã sử dụng hiệu quả các nguồn lực hay chưa, cũng như (forecsast) khả năng gia tăng/sụt giảm lợi nhuận trong tương lai dựa vào tăng trưởng Revenues,…

Dùng chỉ tiêu này để so sánh các quốc gia về tiềm năng doanh nghiệp trong tương quan với phát triển kinh tế (GDP), cũng như là xu hướng của quốc gia đó.

2. Số liệu hiện tại cho thấy PM của Mỹ ở mức 13.3%, tăng rất mạnh từ đáy trước đó là 5.6% và gần mức cao nhất từ 1980 đến nay là 13.9%. Cao hơn 50% so với trung bình 30 năm. Tại sao Lợi nhuận/GDP tăng mạnh? Tăng trưởng của GDP và Lợi nhuận DN khác nhau, bởi khu vực doanh nghiệp bao gồm cả sản xuất và phi sản xuất! economy has transitioned from an industrial (low-margin) economy to a service (higher-margin) economy. Mặt khác, hiệu quả hoạt động và trình độ quản lý cho phép các công ty quản lý hàng tồn kho ít hơn (cũng như điều chỉnh đáp ứng được các nhu cầu của thị trường) trong từng giai đoạn là khác nhau! Một giả thiết đặt ra nữa là toàn cầu hóa với những khoản đầu tư ra nước ngoài (vào các quốc gia có tiềm năng) làm PM tăng cao hơn. Cũng bên cạnh đó, PM cao có thể bắt nguồn từ giá dầu cao hiện nay (quốc gia nhiều dầu/dự trữ nhiều dầu)!

3. Cùng với đó, TTCK có P/E trailling cao chỉ bằng một nữa so với mức bình quân market trong 10 năm. Có vẽ thị trường đang quá rẽ? Tuy nhiên, nếu xét thêm PM, thị trường kỳ vọng PM sẽ giảm xuống mức trung bình (mean-revert), điều này cũng có thể suy luận E sẽ giảm hoặc tăng chậm hơn tăng trưởng GDP! Và do đó, tạo nên một P/E trailling cao hơn hẵn!!! Vậy nên, P/E thấp đã chưa chắc rẽ! Đó là một trong những chỉ số để đánh giá tăng trường kinh tế (GDP) với P/E.

Tương tự, đối với một porfolio, một quốc gia – tương tự là danh mục đầu tư của bạn – hoặc công ty có hoạt động trên nhiều lĩnh vực, có các PM khác nhau rất lớn từ các nguồn thu khác nhau (như từ dịch vụ cao gấp đôi nguồn thu từ sản xuất, …), tỷ trọng thu nhập từ các nguồn thu này cũng sẽ biến đổi. Kết quả đóng góp vào lợi nhuận cuối cùng giảm nếu môi trường cạnh tranh/đầu tư cho việc tạo lợi thế cạnh tranh/công nghệ độc quyền,.. tăng lên (PM giảm), tỷ trọng nguồn nguồn thu từ hoạt động có PM cao (như dịch vụ) biến động giảm. Lợi thế từ cổ tức cao (do LN tốt) sẽ không duy trì, cũng như là hoạt động buyback (có thể “giữ” giá CP khi giảm mạnh) sẽ hạn chế. Sẽ là rất rủi ro! Thế nên, Profit Margin của Danh mục (có nhiều công ty) cao chưa hẵn đã tốt!

4. PM sẽ giảm về mức ổn định, bình quân? Nếu như các công ty bỏ tiền ra đầu tư vào công nghệ, nhân lực, để làm gì, để tăng PM. Tuy nhiên, lịch sử các công ty có vẽ sẽ giữ một PM tương đối ổn định (flat), vậy mục đích là gì? Từ PM cao, giảm xuống, có nghĩa là tăng thêm lượng chi phí phục vụ cho việc tao lợi thế cạnh tranh, độc quyền công nghệ. Cạnh tranh ngày càng cao hơn, do đó, giá thành sản phẩm sẽ giảm xuống làm PM giảm!

5. Ở Việt Nam tôi chưa thấy có báo cáo nào về PM của tổng thể nền kinh tế (Hiện, chỉ có thể ước lượng bình quân từ các DN) và của quốc gia (như Tổng lợi nhuận các DN chia cho GDP). Nếu ‘biết” được thêm xu hướng biến động PM của từng Sectors (bình quân sectors, vs GDP) xe có ý tưởng về hướng phát triển, lợi thế của từng sectors này.