Tags

Mật độ xảy ra các sự kiện này (oulier) ngày càng cao hơn. Điều này mang đến cơ hội cho những ai có những kế hoạch dự phòng. Biết rằng, trong đầu tư, chúng ta phải chấp nhận một sự thật là, không thể biết trước tương lai. Kế hoạch sẵn sàng ứng phó là bởi…chúng ta không biết gì/không thể dự đoán được điều gì sẽ xảy ra! “The new normal is abnormal and is bound to haunt investors for some time to come. 5 bài học (The Street):

1. How wrong conventional wisdom can be;

2. That uncertainty will persist;

3. To expect the unexpected;

4. That the occurrence of Black Swan events are growing in frequency; and

5. With rapidly changing conditions, investors can’t change the direction of the wind, but we can adjust our sails (and our portfolios) in an attempt to reach our destination of good investment returns.

Black Swan events over the past decade (The Street):

 • The Sept. 11, 2001, attacks on the World Trade Center and Pentagon;
 • A 75% decline in the Nasdaq;
 • The 2003 European heat wave (40,000 deaths);
 • The 2004 Tsunami in Sumatra, Indonesia (230,000 deaths);
 • The 2005 Kashmir, Pakistan, earthquake (80,000 deaths)
 • The 2008 Myanmar cyclone (140,000 deaths);
 • The 2008 Sichuan, China, earthquake ( 68,000 deaths);
 • Financial derivatives roil the world’s banking system and financial markets;
 • The failure of Lehman Brothers and the sale/liquidation of Bear Stearns;
 • A 30% drop in U.S. home prices;
 • The 2010 Port-Au-Prince, Haiti, earthquake (315,000 deaths);
 • The 2010 Russian heat wave (56,000 deaths);
 • BP’s Gulf of Mexico oil spill;
 • The 2010 market flash crash (a 1,000-point drop in the DJIA);
 • The broadening scale of unrest in the Middle East; and
 • Thursday’s earthquake and tsunami in Japan.

Việt Nam có các events nào được liệt vào “Black swan” hay không? Hàng năm, chúng ta chịu rất nhiều cơn bảo và cả siêu bão, nhưng đó như là chuyện thường xuyên, tác động đến kinh tế cũng không ai đánh giá (ex. Bao nhiêu % GDP,..), TTCK cũng không ảnh hưởng nhiều! Nhưng giả sử, bão đánh sập trung tâm thương mại, chứng khoán, nhà máy lọc dầu, thủy điện, các cây cầu lớn, nhà máy hạt nhân (xem phần khẳng định của một vị Ts.)… thì sao?

Nhưng hướng mắt đến hệ thống khác, nói không may, chẳng hạn là hệ thống Ngân hàng?! (với sự đột biến của input var là việc giấu nợ xấu/không kiểm soát được thanh khoản xuất phát từ lịch sử (đối phó SBV, cổ đông, cạnh tranh và cả những khoản tiền thưởng trước mắt!)

Advertisements