Tags

Tiếp theo entry trước về Vietnam Equities Indices. Giới thiệu bạn đọc bộ chỉ số chứng khoán của Vietstock mới công bố, tôi nghĩ là rất bổ ích, bổ sung thêm thông tin cho các nhà đầu tư (có thể xem realtime free!) Phân theo MKC gồm có VS-Large Cap, VS-Mid Cap, VS-Small Cap và VS-Micro Cap. Còn đây là quote của Vietstock:

Bộ chỉ số này sẽ giúp theo dõi được sự dịch chuyển của dòng tiền trên thị trường và hạn chế tín hiệu nhiễu của VN-Index và HNX-Index.

Diễn biến thị trường theo MKC:

Advertisements