Tags

SBV tiếp tục ban hành Thông tư 04 quy định về lãi suất rút trước hạn:

Tổ chức tín dụng thực hiện áp lãi suất tối đa bằng mức lãi suất tiền gửi không kỳ hạn thấp nhất của mình theo từng đồng tiền trong trường hợp tổ chức, cá nhân rút tiền trước hạn.

Quy định này có vẽ dùng để ngăn chặn hiện tượng…rút trước hạn (chuyển từ NH này sang NH khác) hoặc hiện tương rút trước hạn dễ dàng trong các HĐ tiền gửi có kỳ hạn của khách hàng nhưng được rút trước hạn (NHTM dùng chiêu này để “lách” các quy định an toàn trong Thông tư 13 & 19). Hoặc cũng dùng để hạn chế KH gửi không kỳ hạn, hỗ trợ vốn ổn định hơn cho NHTM. Hoặc hạn chế NHTM dùng để “trả thêm lãi suất” nhằm vượt trần quy định (14%/năm) khi trả lãi suất cao cho khoản không kỳ hạn sau ngày đáo hạn trước đó. V.v….

Tóm lại, chắc là vậy ! Như vậy, có thể thấy, SBV quá « ôm đồm » với rất rất nhiều các quy định « cấm » ! Và từ vai trò điều hành thị trường bằng các công cụ của CSTT thì đang chuyển sang điều hành bằng hành chính !

Advertisements