Tags

18 Countries Most Likely To Default (link via web của Gs. Trần Hữu Dũng). Trên VnExpress có: “18 quốc gia có khả năng vỡ nợ cao nhất”. Nếu dịch là như vậy thì nghe có vẽ quá!!

CDS chỉ là công cụ phái sinh được giao dịch trên thị trường bảo hiểm, biến động liên tục. Riêng CMA, hàng quý có công bố so sánh các quốc gia với nhau cùng với CDS là CPD (xác suất vỡ nợ). Đây là một tiêu chí để tham khảo khi cho vay hay đầu tư vào chứng khoán nợ.

Chú ý, CDS là hợp đồng hoán đổi rủi ro vỡ nợ, điểm CDS thể hiện khoản phí bảo hiểm (CDS spread) phải trả hàng năm để mua bảo hiểm cho khoản cho vay của chủ nợ (eg. CDS 365bps có nghĩa là phí mua bảo hiểm lên đến 0.365 triệu USD cho việc cho vay gói 10 triệu USD), là một yếu tố để “cộng” vào lãi suất cho vay khi quyết định cho vay của nhà đầu tư nước ngoài. CDS càng cao, chứng tỏ rủi ro default càng lớn (tất nhiên, người vay phải trả lãi suất cao hơn). CDS gắn liền với credit rating.

Vị trí cao nhất (#1) là Venezuela với chú thích: 5-Year CDS spread: 1170.92

Recent turmoil: Oil production is down in Venezuela, endangering the government’s ability to pay its debts.

Việt Nam cũng có tên trong danh sách 18 quốc gia này, đứng ở vị trí số 9:

5-Year CDS spread: 365.00. Recent turmoil: Vietnam has been forced to devalue its currency in a bid to deal with its debt problems.

Advertisements