Tags

SBV đã ban hành Thông tư 02 quy định trần lãi suất huy động. Như vậy, sau các lần tiến hành đồng thuận lãi suất trần, giờ đây, SBV đã đưa vào quản lý trần lãi suất theo đúng quy định (giấy trắng mực đen) bằng một Thông tư. Đây cũng là một trong rất nhiều giải pháp ổn định thị trường tiền tệ được tiến hành gần đây.

Lãi suất huy động vốn bằng đồng Việt Nam bao gồm lãi suất tiền gửi, lãi suất chứng chỉ tiền gửi, kỳ phiếu, tín phiếu và trái phiếu của các tổ chức, trừ tổ chức tín dụng và cá nhân bao gồm cả khoản chi khuyến mại dưới mọi hình thức không vượt quá 14%/năm

Có lẽ có việc quy định trần này là trước đó, vẫn có “trần 14%” nhưng chỉ là đồng thuận giữa các NHTM với nhau, do VNBA đứng ra thu xếp, vì đồng thuận (không có quyền và chế tài) nên, một số NHTM có thể đơn phương tăng lãi suất trực tiếp hoặc gián tiếp (qua chính sách khuyến mãi) mà SBV không thể xử phạt theo quy định (chỉ kiểm tra, cảnh cáo, khiển trách,…)

Đây là một bước đi dứt khoát và đúng lúc, không chỉ ổn định mặt bằng lãi suất, mà quan trọng là tâm lý và niềm tin của thị trường, cũng như đưa các NHTM vào một khuôn khổ nhất định. Về mặt bằng lãi suất, chắc chắn sẽ giảm lãi suất cho vay vì huy động giảm (bởi trước đó, cho dù huy động niêm yết đúng trần 14% nhưng lãi suất thực có thể đã ở mức 16 – 17%)

Điều hành bằng hành chính, đó không phải là giải pháp ưu tiên trong tiến trình tiến tới nền kinh tế thị trường, tự do hóa lãi suất, tuy nhiên, trong những tình hình khó khăn, một sự can thiệp là cần thiết như chúng ta đã làm trong giai đoạn 2008 – 2009 và một số thời điểm trong 2010.

Advertisements