Một update mới từ Reuters:

1. Mục forecast của ADB, WB và IMF cho thấy CPI của VN năm nay có thể giữ ở mức 1 con số và không cao hơn nhiều so với mục tiêu của Chính phủ. Trong khi cách đây 1 tuần, BMI đã thay đổi con số từ 7.3% lên 11% cho năm nay. [Updated 23/3/2011, WB đã nâng dự báo lạm phát của mình lên 9.5% trong năm 2011, một số tổ chức khác Citi, 8.2%; EIU, 8.7%; Capital Economics, 8-9%]

2. Dự trữ ngoại tệ của chúng ta (ex-gold) không thấp như dự báo (~10bio)

 

 

 

Advertisements