Tính đến cuối tháng 2, tổng dư nợ cho khu vực này là 431.000 tỷ, chiếm 18,7% tổng dư nợ tín dụng.

SBV ra chỉ thị giảm tín dụng vào khu vực phi sản xuất (như BĐS, CK), điều này, đầu tiên có nghĩa là tập trung vốn cho khu vực sản xuất, tạo ra được sản phẩm phục vụ cuộc sống và gia tăng dòng tiền vào (inflow) và tránh hiện tượng vốn bị chôn vùi trong những thị trường như BDS, hay đầu cơ nhiều như BDS và CK, gây nên lạm phát!

Tuy nhiên, như thông tin đã đăng, dư nợ cho lĩnh vực phi sản xuất cuối tháng 2 chiếm 18,7% tổng dư nợ, trong khi đó, SBV lại muốn các NHTM giảm tỷ lệ này xuống dưới 22% trước 30/6/2011 và xuống 16% vào cuối năm. Như vậy, có thể thấy, dư nợ cho lĩnh vực này phân bổ không đồng đều, có NH cho vay chiếm tỷ trọng rất lớn (so với 22%), cũng có NHTM cho vay ít hơn con số này rất nhiều.

Xét về ý nghĩa con số, nếu để 22% hay 16% thì vô hình chung đã kích thích các NHTM khác có thể mở rộng cho vay lĩnh vực này với các khoản “lót tay” hấp dẫn, các NHTM đã có tỷ lệ cao hơn thì bắt đầu cắt giảm! Và từ đó, sẽ có hiện tượng bán nợ từ NH này (hết room) sang ngân hàng kia (còn room). Cũng như, gây nên rủi ro lớn khi một NH cho vay với tỷ lệ cao và phải cắt giảm đột ngột dư nợ cho lĩnh vực phi sản xuất, đặc biệt các NH hoạt động mạnh trong lĩnh vực vàng!

Hiện nay, trong 42 tổ chức tín dụng trong cả nước thì có 18 tổ chức có cơ cấu dư nợ phi sản xuất từ 25% trở xuống. Còn lại 24 tổ chức tín dụng có tỷ kệ này cao hơn.

Suy cho cùng, đây cũng là một kiểu phân phối lại dư nợ cho đẹp, hài hòa giữa các NHTM, chứ chưa thực sự cắt giảm tổng nguồn cung tín dụng lĩnh vực này để phân bổ vào lĩnh vực cần vốn sản xuất hơn?

Advertisements