Giảm áp lực lên tỷ giá: Tôi thấy SBV thắt chặt tiền tệ, giảm cung tiền cùng với việc tăng LS chính sách lên có tác động tích cực đến tỷ giá. Bởi khi giảm cung tiền, các NHTM sẽ khó khăn về thanh khoản, trong khi trên thị trường OMO, SBV tăng cường hút tiền về cùng với LS cao hơn, trên thị trường tái chiết khấu cũng vậy, điều này buộc các NHTM phải bán USD để tăng cường thanh khoản. Theo lẽ thường, USD sẽ bán cho SBV, nhưng SBV đang thắt chặt nên sẽ rất ít, do đó, các NHTM sẽ tăng cường bán/mua lẫn nhau và tăng cường bán cho các doanh nghiệp cần USD. Điều này cộng hưởng với trạng thái ngoại tệ dương của các NHTM sẽ làm tỷ giá bớt căng thẳng.

Tỷ giá cũng chịu tác động mạnh từ thị trường vàng! Tôi nghĩ sắp tới SBV sẽ ban hành đề án quản lý và khai thác số vàng trong dân hợp lý hơn. Cùng với đó, liệu pháp hành chính có thể ban hành là kết hối ngoại tệ.

Trong một tổng kết về vấn đề tỷ giá ở VN của WB (Saigon Times), có một ý đáng chú ý đó là: tỷ giá căng thẳng (VND mất giá) là do cán cân vãng lai được bù đắp bằng thặng dư tài khoản vốn (về số liệu) nhưng thực tế không như vậy vì USD lại chuyển vào trong dân, doanh nghiệp (dollar hóa):

WB nhận xét trong một thời gian dài, mỗi khi có chênh lệch giữa tỷ giá chính thức và tỷ giá trên thị trường tự do sau một thời gian, giới quản lý giải quyết bằng cách điều chỉnh tỷ giá hay nâng biên độ giao dịch. Cách làm đó đã tạo ra sự kỳ vọng các lần điều chỉnh trong tương lai nên tạo ra sự bất ổn trên thị trường.

Vì thế rõ ràng là chỉ phá giá tiền đồng mà không giải quyết các nguyên nhân gốc rễ thì cũng không phải là giải pháp hữu hiệu”, báo cáo nhận xét. Thâm hụt tài khoản vãng lai cũng không phải là nguyên nhân vì thâm hụt này về nguyên tắc đã được bù đắp bởi thặng dư tài khoản vốn

Nguyên nhân nằm ở chỗ thặng dư tài khoản vốn lại không được dùng để tài trợ cho thâm hụt tài khoản vãng lai vì tình trạng đô la hóa. Một lượng lớn ngoại tệ được doanh nghiệp cất giữ ở tài khoản ngoài nước hay bên ngoài hệ thống ngân hàng và vì thế, vấn đề tỷ giá không chỉ do lạm phát cao, dự trữ ngoại hối thấp, thâm hụt mậu dịch… mà còn bởi sự suy giảm niềm tin của thị trường vào khả năng giải quyết những yếu kém này

Góp phần ổn định và giảm mặt bằng LS về mức thích hợp: Nếu ổn định được tỷ giá, tiếp tới SBV sẽ tiếp tục giảm lãi suất thị trường xuống (so với hiện tại), tất nhiên là ở mức cao theo định hướng giảm cầu và giảm tín dụng (my prefer: 1, 2, 3) LS huy động sẽ tiến về mức khoảng 12 – 13%, LS cho vay khoảng 15 – 16%. Các NHTM cũng cân đối theo như cầu tăng trưởng tín dụng để ấn định mức LS cho vay và lãi suất huy động ở mức hợp lý thay vì tăng cường huy động (để cho vay) với mọi giá. Lãi suất sẽ không cao nếu khơi thông được dòng tiền và các NHTM quản lý một cách chủ động thanh khoản của mình cùng với nhu cầu vốn nền kinh tế giảm xuống.

Như đã nói trong entries trước, thắt chặt tiền tệ và tài khóa sẽ làm DN squeeze, điều này sẽ tăng hiệu quá nếu các doanh nghiệp tích cực tiềm nguồn vốn qua thị trường vốn (TTCK, trái phiếu) thay vì dựa vào NHTM. Đối với DN nhà nước (thắt chặt bơm vốn từ Chính phủ) thì sẽ phải tìm nguồn từ TTCK và đẩy mạnh hiệu quả hoạt động hơn (bắt buộc). Lộ trình sắp tới là cần phải đẩy mạnh tiến trình Cổ phần hóa các DN này.

Advertisements