Thông tin chú ý nhất trong tuần từ cuộc họp Chính phủ, trích trên VnEconomy: Thông điệp chống lạm phát đã mạnh mẽ hơn

Về phía BTC và SBV:

Thời gian tới, chính sách tài chính sẽ được điều hành hết sức chặt chẽ, tiết kiệm tiếp 10% chi nữa. Đồng thời không tăng đầu tư xây dựng cơ bản, kể cả trong điều kiện trượt giá

Thống đốc Nguyễn Văn Giàu đề nghị tăng trưởng tín dụng dưới 20%

Ngân hàng Nhà nước đã chuẩn bị đưa ra các giải pháp mạnh để giảm tổng cầu

Về phía Chính phủ:

Phải kiểm soát lạm phát, bảo đảm ổn định thị trường, điều hành chính sách tiền tệ chủ động linh hoạt và thận trọng, kết hợp hài hòa giữa chính sách tiền tệ và chính sách tài khóa để kiểm soát tốc độ tăng tổng phương tiện thanh toán, tín dụng và bảo đảm lãi suất ở mức hợp lý

Tuyệt! Trong ngắn hạn có thể gây nên những cú shock, tuy nhiên, là cần thiết và tốt cho dài hạn. Đã có sự đồng hành giữa BTC và SBV và quan trọng hơn là CP đã xác định thắt chặt chi tiêu, đầu tư công không hiệu quả, giảm bội chi ngân sách (nguyên nhân chính của lạm phát.). Vấn đề còn lại là CP có quyết tâm và thoát khỏi sự sự hấp dẫn của con số tăng trưởng hay không.

Updated 23/2/2011: Thông tin từ Chính phủ: Quyết liệt kiềm chế lạm phát.

Advertisements