Top 5 mọi thời đại, theo thông tin trên Cafef của tác giả Ngọc Điệp (bản gốc trên CNBC): Đứng đầu là Hungary: giá cả tăng gấp đôi sau 15,6 tiếng!!!

5. Hy Lạp, tháng 10/1944: Lạm phát theo tháng cao nhất: 13.800%, cứ sau 4,3 ngày, giá cả tăng gấp đôi.

4. Đức, tháng 10/1923: Lạm phát theo tháng cao nhất: 29.500%, cứ sau 3,7 ngày, giá cả tăng gấp đôi.

3. Yugoslavia, tháng 1/1994: Lạm phát theo tháng cao nhất 315.000.000%, cứ sau 1,4 ngày giá tăng gấp đôi.

2. Zimbabwe, tháng 11/2008: Lạm phát theo tháng cao nhất 79.600.000.000%, cứ 24,7 tiếng, giá tăng gấp đôi.

1. Hungary, năm 1946: Lạm phát theo tháng cao nhất 13.600.000.000.000%, giá cả tăng gấp đôi sau 15,6 tiếng.

Advertisements