[Get link via Blog của Ts. Giang]: AER (American Economic Review) kỷ niệm 100 năm thành lập có tổng hợp lại Top 20 bài viết xuất sắc nhất trong 100 năm qua.

Trong số này, tôi có đọc được có 3 bài. Thuần túy về Corp. Finance và Investment Và Monetary Policy (Những bài khác có lẽ là do chưa có “dịp” tìm hiểu cũng như tìm kiếm (search) được nó!)

Advertisements