Tags

,

Tôi thử tính toán thì tỷ lệ này từ 2004 đến nay, tôi lấy giá vàng theo USD (giả sử trong dài hạn, giá vàng trong nước biến động hoàn toàn khớp với giá thế giới)

Trong 6 năm qua (từ 2004 đến nay) XAU đang tăng giá đến 3.16 lần trong khi thị trường vốn Vnindex chỉ tăng có 2.96 lần. Trong 3 năm thì XAU tăng 1.5 lần trong khi Vnindex chỉ tăng 0.58 lần.

Tỷ lệ VNindex/XAU hiện tại là 0.38x; chiết khấu 18.4% vs bình quân bình quân 3 năm (3Y-HA) là 0.46x và chiết khấu 45.7% vs mức bình quân từ 2004 đến nay (All HA, 6 năm) là 0.69x.

 

 

 

 

 

 

Nếu tính theo Cycical thì đã trải qua khoảng hơn 2 năm tỷ lệ này nằm ở “mức thấp” (cũng như giai đoạn đầu từ 2004 đến 2006), nên giai đoạn sắp tới sẽ tăng?

Nếu giả sử giá vàng thế giới biến động và đạt mức bình quân trong năm là 1350 và tỷ lệ quay về mức bình quân 3 năm thì Vnindex vào khoảng 620 điểm! Còn nếu quay về mức bình quân all (từ 2004 đến nay) thì Vnindex vào khoảng 933 điểm!

Nếu xét đến dòng vốn trên thị trường quốc tế (allocation vào các class assets khác nhau theo mức sinh lợi và rủi ro) thì có lẽ nên share một phần vào TT Việt Nam thay cho tập trung vào vàng, đặc biệt là các ETF và gold ETF! Liệu điều này có thể là động lực thúc đẩy Vnindex tiếp tục tăng như  tình hình “nóng” lên gần đây?

Xem thêm: VNindex

Advertisements