Tags

,

Trên ATP có trích đoạn phát biểu này:

Với mức cổ tức dự kiến 18% bằng tiền mặt trong năm nay và không phát hành thêm cổ phiếu nữa, tôi nghĩ là nhà đầu tư nên lựa chọn CTG, bỏ hết tiền vào CTG

Các nhà đầu tư cần mua nhanh kẻo hết vì CTG hiện quá rẻ so với giá trị thực. CTG là số 1, các cổ phiếu khác vứt đi hết

Đó là phát biểu của ông chủ tịch? Nghe là tin tốt, vì hơn ai hết, vì đó là insider info! Nhưng hình như tôi thấy hiếm vị nào (liên quan đến công ty) lại phát biểu như thế, không chỉ một lần! Từ đó suy ra Mr. CT ~ Mr. Market và do đó, Don’t Fight The Market (ha ha ha). CTG cũng mới bán được giá 22k.

CTG không tốt hơn TT, nhưng so với các banks khác, có vẽ là khá tốt (click for larger pic)!

 

 

 

 

 

 

 

Updated 28/01/2011:

Tôi đánh giá rất cao tiềm năng của CTG (hiện tại tôi không nắm giữ!). Điều này cũng như các investors đầu tư vào Banks (chart trên).
Điều lưu ý nữa là IFC cho CTG vay khoản vay với Libor(6mth) + 1.5% (hiện tại, Libor 6m chỉ khoảng 0.45%, cộng margin vào thì spread vs US Treasury 10year là – 1.44% (âm)!!! So với USD bond của VN thì thấp hơn cũng vào khoảng 5%, nếu xem khoản này như Dividend offset vào giá hiện tại thì theo chiết khấu dòng cổ tức (DDM), giá target của họ chắc cũng tầm 26K!!
(Nếu assumpt Dividend longterm growth ~ 11%, Re ~ 20%! Dividend tăng 500*2/3 đồng/CP và khoản cho vay ~ 2/3 khoản đầu tư)

Đây tất nhiên là một thỏa thuận có lợi đôi bên rồi, mọi chuyện đâu chỉ phản ánh vào giá không thôi !

Advertisements