Thống đốc: Chính sách tiền tệ không thể “đẽo cày giữa đường”

Ông thống đốc muốn “chưởi” vô mặt mấy ông “Tây lông” xúi bậy chăng?! Trong bài cũng có nhiều tình tiết chia sẽ rất chân tình! That’s my man!

[Bon chen một chút] Cũng trong bài trả lời trên, thống đốc có nói đến chênh lệch tiết kiệm và đầu tư (S và I), thống đốc “hàm ý” cho rằng chênh lệch khoảng 11%!

Một trong những vấn đề của vĩ mô hiện nay là phải đưa tỷ lệ tiết kiệm và đầu tư về mức cân bằng. Ở Việt Nam, theo tính toán, tỷ lệ trên từ 5% – 6% là phù hợp nhưng đến mức 11% là đáng lo ngại

Từ mức chênh lệch lớn này (tất nhiên là sẽ liên quan đến thâm hụt NSNN) dẫn đến nhu cầu đầu tư chưa được đáp ứng cũng rất lớn, cho nên, đẩy nhu cầu vốn trong nền kinh tế tăng cao và thường trực, cùng với thanh khoản hệ thống NHTM chưa được cải thiện (do quản lý) dẫn đến bài toán lãi suất cao hiện tại?

Advertisements