Tags

Người Do Thái đã đạt được những thành tựu khổng lồ trong lĩnh vực kinh tế (lý thuyết và thực tiễn), đã đóng góp cho sự phát triển của nhân loại.

  • Karl Marx, Alan Greenspan, Paul Wolfowitz (cựu chủ tịch WB). Nobel kinh tế: Paul Samuelson (1970), Milton Friedman (1976) và Paul Krugman (2008) …
  • 41% chủ nhân giải Nobel kinh tế thời gian 1901-2007 là người Do Thái (cộng 13 người),
  • Và…George Soros, Michael Bloomberg, Sheldon Adelson, Jacob Schiff,…

Vì sao Người Do Thái giỏi làm kinh tế?

Advertisements