Một số nghi vấn về ETF từ NDHM, trong đó điểm mặt hai ETF và một số mã chiếm tỷ trọng lớn như BVH, KBC, MSN, PVF, DPM…!

Bài viết trên cũng có nêu ra một số giả thiết! Bao gồm việc ETF này đẩy chỉ số để seeking Capital, thứ hai là speculators đang cố hike các mã tỷ trọng lớn trong các ETF này để tác động lên giá ETF và cả hai việc trên!

Tôi check trên database của Thomson Reuters về cổ đông lớn của hai quỹ này như sau:


Các quỹ nước ngoài vào VN chủ yếu giao dịch các BCs, trong thời gian vừa qua, TTCK VN đã xảy ra hiện tượng “xanh vỏ đỏ lòng” như nhiều người / báo chí nhắc đến. Thực tế “trò chơi chỉ số” luôn gắn liền với các ETFs, điều này thật dễ dàng với một TT nhỏ như VN. Hai ETF trên có quy mô khoảng 600 triệu USD (hơn 12 nghìn tỷ đồng)

ETF VnIndex: Tôi thử tính ETF VNindex theo kiểu như Vnindex với hai mã là VNM và XVTD (database từ Reuters), thời điểm bắt đầu là cuối năm 2009, quy về gốc là 494.77 điểm như VNIndex thời điểm 31/12/2009. Có vẽ giai đoạn cuối 2010,đầu 2011 là tương đồng.

Advertisements